Hier vindt u de laatste stand van zaken

Laatste update: 5 februari 2024

Verder met financiering en voorbereiding bouw

De Raad van State heeft op 19 juni 2024 groen licht gegeven voor Windpark Elzenburg - De Geer. De beroepen zijn niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard. Hiermee zijn de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan voor het windpark onherroepelijk (definitief) geworden.

We gaan de komende tijd de financiering van het project regelen en vervolgens de bouw ervan voorbereiden. Dit kan in ieder geval nog een half jaar tot een jaar duren. Als de bouw in zicht komt, treden we in contact met de omgevingsraad over hinderbeperking en communicatie tijdens de bouw.