Hier vindt u de laatste stand van zaken

Laatste update: 10 augustus 2023

In afwachting zitting Raad van State

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Oss het bestemmingsplan voor Windpark Elzenburg - de Geer unaniem vastgesteld. 

Dit gebeurde nadat de Raad van State op 28 juli 2021 het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor windpark Elzenburg – De Geer vernietigde op enkele juridisch-technische gronden. De Gemeente Oss en de Provincie Noord-Brabant hebben voortvarend samengewerkt om deze juridisch-technische tekortkomingen te herstellen. Omdat het bestemmingsplan hierdoor niet wezenlijk inhoudelijk veranderde, kon de gemeenteraad het in december 2021 al opnieuw vaststellen.

Op het gerepareerde bestemmingsplan zijn bij de Raad van State zeven beroepschriften ingediend. De zittingsdatum voor het windpark laat zo lang op zich wachten als gevolg van capaciteitsgebrek bij de Raad van State.