Hier vindt u de laatste stand van zaken

Laatste update: 5 februari 2024

Zitting Raad van State op 16 april 2024

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Oss het bestemmingsplan voor Windpark Elzenburg - de Geer unaniem vastgesteld. 

Dit gebeurde nadat de Raad van State op 28 juli 2021 het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor windpark Elzenburg – De Geer vernietigde op enkele juridisch-technische gronden. De Gemeente Oss en de Provincie Noord-Brabant hebben voortvarend samengewerkt om deze juridisch-technische tekortkomingen te herstellen. Omdat het bestemmingsplan hierdoor niet wezenlijk inhoudelijk veranderde, kon de gemeenteraad het in december 2021 al opnieuw vaststellen.

Op het gerepareerde bestemmingsplan zijn bij de Raad van State zeven beroepschriften ingediend. De zitting hierover is op 16 april 2024. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het dossier dan helemaal bestudeerd. Tijdens de zitting zal de nadruk liggen op het beantwoorden door partijen van vragen van de Afdeling over feiten en geschilpunten.   
 
De Raad van State laat in de uitnodiging van de zitting weten dat de beslissing in de zaak binnen zes weken na de zitting openbaar wordt gemaakt op een openbaarmakingszitting. Mogelijk wordt deze termijn echter nog verlengd door de Raad van State. Wij hopen dat er rond de zomer een beslissing is, maar dit is dus niet zeker.