Hier vind je de laatste stand van zaken

Beroepsprocedure Raad van State
Beroepsprocedure Raad van State

Hier leest u de laatste stand van zaken omtrent het windpark Elzenburg - De Geer.
Laatste update: 17 maart 2022

Bestemmingsplan opnieuw vastgesteld

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Oss opnieuw unaniem het bestemmingsplan voor Windpark Elzenburg - de Geer vastgesteld. Dit gebeurde nadat de Raad van State op 28 juli 2021 het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor windpark Elzenburg – De Geer vernietigde op enkele juridisch-technische gronden. De Gemeente Oss en de Provincie Noord-Brabant hebben voortvarend samengewerkt om deze juridisch-technische tekortkomingen te herstellen. Omdat het bestemmingsplan hierdoor niet wezenlijk inhoudelijk veranderde, kon de gemeenteraad het op korte termijn opnieuw vaststellen.

Er is beroep aangetekend bij de Raad van State. Nadere berichtgeving hierover volgt.