Omgevingsraad

Bouw van een windpark hijswerkzaamheden
Bouw van een windpark hijswerkzaamheden

De omgevingsraad is de opvolger van de klankbordgroep, die de gemeente Oss in de planologische fase van het windpark heeft opgezet. De omgevingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van personen en organisaties met een bepaald belang in het windmolenpark Elzenburg - De Geer. Onder meer de dorpsraad Berghem, dorpsraad Megen-Haren-Macharen, Bewonersplatform/ Belangenvereniging Omwonenden Windmolens De Geer (met ondersteuning van NLVOW) en vertegenwoordiging buurbedrijven zijn lid van de omgevingsraad.

Contact met de omgevingsraad

Omgevingsovereenkomst

De afgelopen maanden heeft de omgevingsraad diverse gesprekken gevoerd met Pure Energie, De Wachtmeesters en gemeente Oss over bovenwettelijke afspraken wat betreft de bouw en exploitatie van het windpark Elzenburg - De Geer. In de omgevingsovereenkomst zijn onder andere nadere afspraken gemaakt over het omgevingsfonds, , het beperken van lichtoverlast, aspecten rondom de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en het beheer van het windpark. Naar verwachting wordt de omgevingsovereenkomst in mei 2020 getekend.  

Vervolg

Een van de afspraken met de omgevingsraad is dat de omgevingsraad na de ondertekening blijft bestaan als platform. De initiatiefnemers Pure Energie en De Wachtmeesters nemen de organisatie van de gemeente Oss over. Voor en tijdens de bouw worden er nog diverse bijeenkomsten gepland om het bouwproces met elkaar door te nemen. Na de bouw blijft de omgevingsraad ook bestaan om jaarlijks het beheer van het windpark met de initiatiefnemers te bespreken.