Groen licht van de Raad van State

19 juni 2024 Rose Headley

De Raad van State heeft haar uitspraak over Windpark Elzenburg – De Geer op 19 juni 2024 openbaar gemaakt. De beroepen zijn niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard. Hiermee zijn de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan voor het windpark onherroepelijk (definitief) geworden.

Juridisch-technische punten voldoende opgelost

Een deel van de beroepen is niet-ontvankelijk verklaard en een deel ongegrond. De juridisch-technische punten waarop de Raad van State een eerdere versie van de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan vernietigde, zijn voldoende opgelost in de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan die in december 2021 opnieuw zijn vastgesteld door de gemeente van Oss. De uitspraak van de Raad van State betekent dat de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan voor het windpark onherroepelijk (definitief) zijn.

Vervolg

We kunnen nu de financiering van het project regelen en vervolgens de bouw ervan gaan voorbereiden. Dit kan in ieder geval nog een half jaar tot een jaar duren. Als de bouw in zicht komt, treden we in contact met de omgevingsraad over hinderbeperking en communicatie tijdens de bouw.

➜ Klik hier om de uitspraak van de Raad van State te lezen