Windobligaties

De helft van het windpark is in handen van exploitatiemaatschappij De Wachtmeesters: opgericht door Coöperatie Energie Service Collectief Oss (ESCOSS), in samenwerking met de gemeente Oss. Naast de winstafdracht aan het duurzaamheidsfonds geeft De Wachtmeesters windobligaties uit om het benodigde eigen vermogen op te halen. Het eigen vermogen is nodig om een lening van de bank te krijgen om de kosten van de bouw van de 2 windmolens te dekken. Door de uitgifte van windobligaties hebben inwoners, instellingen en bedrijven binnen de gemeente Oss de kans een leuk financieel rendement te maken op het ingelegde vermogen. Meer informatie: www.dewachtmeesters.nl.

Windobligaties van De Wachtmeesters
Windobligaties van De Wachtmeesters