Omgevingsfonds

Windmolen
Windmolen

Voor de duur van 15 jaar stellen Pure Energie en De Wachtmeesters (gehele looptijd) een deel van de inkomsten beschikbaar aan de omgeving. Dit is 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie dat in een jaar door het windpark wordt opgewekt. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld via een omgevingsfonds aan de omgeving. In de Omgevingsraad Elzenburg - De Geer zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de middelen aan de hand van een burenregeling en dorpenregeling. Dit wordt vastgelegd in de omgevingsovereenkomst.