Het plan

Aan de rand van het bedrijventerrein Elzenburg - De Geer werken Pure Energie en De Wachtmeesters samen aan de ontwikkeling en bouw van windpark Elzenburg - De Geer. Het gaat in totaal om 4 windmolens. De windmolens leveren jaarlijks naar verwachting ongeveer 50 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit op. Dit is bijna 8,5% van de 593 miljoen kWh elektriciteit die totaal in 2021 werd gebruikt in de gemeente Oss. Het windpark draagt daarmee aanzienlijk bij aan de duurzame energieambitie van de gemeente.

Impressie WP Elzenburg De Geer 2
Impressie WP Elzenburg De Geer 2

Windpark in cijfers

Aantal 4
Ashoogte* 100 – 145 meter  
Rotordiameter* 100 – 136 meter
Tiphoogte*  maximaal 210 meter
Geschatte opbrengst   50.000 MWh

 

* Binnen de bandbreedte van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen moeten de initiatiefnemers nog een keuze maken in het definitief te realiseren windmolentype.

Locaties windturbines windpark Elzenburg De Geer
Locaties windturbines windpark Elzenburg De Geer

Vliegwiel voor andere (duurzame) initiatieven

Het windpark draagt ook (financieel) bij aan de lokale omgeving, waarbij inwoners en bedrijven via De Wachtmeesters obligaties kunnen verwerven met 6% rendement. Anderzijds door financiële bijdragen door beide exploitanten aan het omgevingsfonds en duurzaamheidsfonds, die door de omgeving ingezet kunnen worden als vliegwiel voor andere (duurzame) initiatieven. Hierdoor kunnen we samen bouwen aan een duurzamere samenleving.