Corona-virus: vertraging uitspraak RvS

08 juni 2020

De uitbraak van het corona-virus (COVID-19) en de maatregelen die daartegen worden genomen, zorgen ervoor dat de Raad van State (RvS) niet op de gebruikelijke wijze kan vergaderen en besluiten. Hierdoor is het onbekend wanneer de Raad van State (RvS) uitspraak doet over de ingediende beroepschriften. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen zijn drie beroepschriften ingediend. Eén van de beroepschriften is niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de Raad van State vond dat de indiener van het beroepschrift geen belanghebbende is. We verwachten medio 2020 een uitspraak van de Raad van State over de twee andere beroepschriften. Als de Raad van State deze beroepschriften ongegrond verklaart, dan zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen vanaf dat moment onherroepelijk en kan gestart worden met de verdere voorbereiding van de bouw van het windpark.