16 april zitting Raad van State

05 februari 2024 Rose Headley

De Raad van State heeft op dinsdag 16 april 2024 de zitting gepland over Windpark Elzenburg - De Geer. Deze gaat over de beroepen die zijn ingediend tegen de besluiten over het windpark. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het dossier dan helemaal bestudeerd. Tijdens de zitting zal de nadruk liggen op het beantwoorden door partijen van vragen van de Afdeling over feiten en geschilpunten.

Openbaarmaking beslissing

De Raad van State laat in de uitnodiging van de zitting weten dat de beslissing in de zaak binnen zes weken na de zitting openbaar wordt gemaakt op een openbaarmakingszitting. Mogelijk wordt deze termijn echter nog verlengd door de Raad van State. Wij hopen dat er rond de zomer een beslissing is, maar dit is dus niet zeker.